Publicacions

Found 13 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Cabeza, C.  [Clear All Filters]
In Press
C. Cabeza, La multitraducció als estàndards català i valencià: el cas de Harry Potter i la pedra filosofal, MonTi, no. 2, pp. 217-247, In Press.
C. Cabeza, Opera Audio Description at Barcelona's Liceu Theatre, in New Insights into Audiovisual Translation and Media Accessibility, J. Díaz-Cintas, Matamala, A., and Neves, J., Eds. Amsterdam: Rodopi, In Press.
2010
C. Cabeza, L'audiodescripció de pel•lícules en català: normes, practica, recepció i propostes de millora, I Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting and Interculturals Studies. Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.
2009
C. Cabeza, Film AD in Catalan: norms, practice, reception and proposals for improvement, Second International Advanced Research Seminar on Audio Description. Barcelona, 2009.
C. Cabeza, Film AD in Catalan: norms, practice, reception and proposals for improvement, Second International Advanced Research Seminar on Audio Description. Universitat Autònoma de Barcelona. 2009.
C. Cabeza and Igareda, P., IO-Disgital: Comunidad virtual para la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad a través de las TIC, in Accesibilidad a los medios audiovisuales para personas con discapacidad. AMADIS’08, 2009, pp. 205-212.
C. Cabeza, Methodological design of a reception study on the audio description of films, 3rd International Conference Media for All. Anvers (Bèlgica), 2009.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B