Publicacions

Found 93 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
2010
M. Montón, Engblom, J., Schröder, C., Carrabina, J., and Burton, M., Checkpoint and Restore for SystemC Models, in Advances in Design Methods from Modeling Languages for Embedded Systems and SoC’s, vol. 63, D. Borrione, Ed. Springer, 2010.
M. Montón, Engblom, J., Schröder, C., Carrabina, J., and Burton, M., Checkpoint and Restore for SystemC Models, in Advances in Design Methods from Modeling Languages for Embedded Systems and SoC’s, vol. 63, D. Borrione, Ed. Springer, 2010.
E. Bartoll, La sobretitulació d'obres teatrals, "La traducció en escena". II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: Òpera i Teatre,. Organitzat per la Facultat de Traducció i Intepretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.
E. Bartoll, La sobretitulació en català de clàssics teatrals estrangers, XIV Jornades de Traducció, Congrés Internacional, Traduir els Clàssics, Antics i Moderns, a la Universitat de Vic. 2010.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B