Publicacions

Found 5 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Arumí, M.  [Clear All Filters]
Conference Proceedings
M. Arumí, Carrabina, J., Matamala, A., Mesa-Lao, B., Orero, P., and Serrano, J., AVT_LP (Audiovisual Translation Learning Platform). Innovación docente als servicio de la formación autónoma en traducción audiovisual, CIDUI. Barcelona, 2010.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, Congrés de Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
M. Arumí, Matamala, A., Mesa-Lao, B., and Orero, P. i Serrano, J., Una nova estació de treball per a l'autoaprenentatge de la traducció audiovisual en l'EEES, II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: intervenció, innovació, investigació. 2010.
Journal Article
M. Arumí and Romero-Fresco, P., A Practical Proposal for the Training of Respeakers, Journal of Specialised Translation, no. 10, pp. 106-127, 2008.
Campus d'excel·lència internacional U A B