Publicacions

Found 15 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Serra, M.  [Clear All Filters]
Conference Proceedings
J. Ordeix, Martí, P., Serra, M., and Carrabina, J., “Arquitectura de un Decodificador Convolucional a partir del Algoritmo de Viterbi, FPGAs: COMPUTACIÓN Y APLICACIONES . 2004.
J. Carrabina, Ribas, L., Saiz, J., Portero, A., Serra, M., Ordeix, J., and Martí, P., Descripción de la Computación y su implementación Reconfigurables (Invitada), Actas de las 2as Jornadas sobre Computación Reconfigurable y Aplicaciones. Granada, 2002.
P. Martí, Novo, D., Serra, M., Ordeix, J., and Carrabina, J., Diseño de un bloque FFT/IFFT con alto grado de paralelismo mediante FPGA, Actas de las 2as Jornadas sobre Computación Reconfigurable y Aplicaciones. Granada, 2002.
J. Ordeix, Font, M., Marti, P., Serra, M., and Carrabina, J., Diseño del decodificador convolucional a partir del algoritmo de Vitervi. Versiones Hard y Soft, Actas de las 2as Jornadas sobre Computación Reconfigurable y Aplicaciones. 2002.
M. Serra, Novo, D., Martí, P., and Carrabina, J., Diseño del mòdulo IFFT para un dispositivo lògico programable (FPGA) según el estàndard Hiperlan/2, I Jornades de Codisseny Hardware Sofware. . 84-688-2562-X, ISBN, 2003.
M. Serra, Novo, D., Martí, P., and Carrabina, J., “Equalitzador de canal per a modulacions OFDM segons l’est, I Jornades de Codisseny Hardware Sofware, vol. 26-27. Vic, 2003.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B