Publicacions

Found 3 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Peiron, M.  [Clear All Filters]
Book
J. Carrabina, De Miguel, P., Peiron, M., Sánchez, F., and Velasco, A. J., Fonaments de Computadors I. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 2001.
J. Carrabina, Peiron, M., Sánchez, F., and Velasco, A. J., Fonaments Tecnològics I Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. , 2005.
J. Carrabina, De Miguel, P., Peiron, M., Sánchez, F., and Velasco, A. J., Fundamentos de Computadores I. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. , 2001.
Campus d'excel·lència internacional U A B