Publicacions

Found 40 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is T  [Clear All Filters]
Book Chapter
J. Carrabina and Terés, L., Apuntes para el curso del mismo nombre del Master en Microelectrónica y para la asignatura "Diseño de Circuitos Integrados I" de la Licenciatura de Informática., in Introducción al Diseño de Circuitos Integrados, Departamento de Informática de la UAB, 1990.
M. Serra, Tirado, J., Portero, A., Saiz, Q., Ribas, L., and Carrabina, J., Co-design for rapid prototyping of embedded systems based on reconfigurable platforms Design of hardware/software embedded systems., Universidad de Cantabria, 2001.
J. Carrabina and Terés, L., Diseño de una Biblioteca de Celdas Estandard CMOS. , in Seminario Avanzado de la V Escuela de Microelectrònica , Universidad de Granada, 1990, pp. 347-366.
P. Casanovas, Binefa, X., Gracia, C., Teodoro, E., Galera, N., Gracia, C., Blázquez, M., Poblet, M., Carrabina, J., Monton, M., Montero, C., and Serrano, J., The e-Sentencias Prototype: A Procedural Ontology for Legal Multimedia Applications in the Spanish Civil Courts, in Law, Ontologies and the Semantic Web 2009, vol. 188 , IOS Press 2009, 2009, pp. 199-219 .
P. Casanovas, Binefa, X., Gracia, C., Teodoro, E., Galera, N., Blázquez, M., Montón, M., Carrabina, J., Montero, C., Serrano, J., and López, J., The e-Sentencias prototype. Developing ontologies for legal multimedia applications in the Spanish Civil Courts, in Law, Ontologies and the Semantic Web: Channelling the Legal Information Flood, vol. 188, P. Casanovas, Breuker, J., Klein, M., and Francesconi, E., Eds. IOS Press, 2009.
A. Maiche, Vilaró, A., Torregrosa, M., Sanz, A. i Maiche, A., Aparici, A., Mas, M., and Munar, E., Laboratori Virtual de Psicologia bàsica, in Cap a l’EEES. Experiències docents innovadors a ciències socials i a ciències humanes, I. D. E. S. (coord.), Ed. Bellaterra: , 2008.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B