Publicacions

Found 93 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
Book
M. Montón, Burton, J., and Carrabina, J., High-level platform modeling and exploration. Lambert Academic Publishing, 2011.
S. Bota, Carrabina, J., and Herms, A., Introducció del Disseny CMOS VLSI , vol. 52. Edicions de la Universitat de Barcelona. , 1996.
S. Bota, Carrabina, J., and Herms, A., Introducció del Disseny CMOS VLSI. Publicacions Universitat de Barcelona. , 1996.
E. Bartoll, La subtitulació. Eumo Editorial, In Press.
E. Bartoll, Llengua 3, Cicle mitjà 1r. Santillana, 1997.
E. Bartoll, Llengua 3, Cicle mitjà 1r, Guia i recursos. Santillana, 1997.
E. Bartoll, Llengua 3, Quadern d’activitats 2, Cicle mitjà 1r. Santillana, 1997.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B