Publicacions

Found 2 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is B and Author is Bach, C.  [Clear All Filters]
Conference Proceedings
L. De Yzaguirre, Bach, C., Matamala, A., and et al, Ambilic. El desambiguador lingüístico del corpus del IULA (UPF), Trabajos en Lingüística Aplicada. Univerbook, Barcelona, pp. 473-480, 2001.
C. Bach and Matamala, A., La pluriaccessibilitat com a eix de la lexicografia hipertextual, De lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia. Barcelona: IULA, UPF. Sèrie Activitats, 15, 199-216, vol. 15. IULA, UPF, Barcelona, pp. 199-216, 2004.
Campus d'excel·lència internacional U A B