Publicacions

Found 40 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is T  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
B. Martínez, Tarruella, I., Castells-Rufas, D., and Carrabina, J., Adaptación de un Driver WLAN Linux a la Arquitectura NIOS-Avalon, FPGAs: COMPUTACIÓN Y APLICACIONES . 2004.
G. Talavera, Jayapala, M., Carrabina, J., and Cathoor, F., Address Generation Optimization for Embedded High-Performance Processors: A Survey, Journal of Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology (formerly the Journal of VLSI Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology), 2008.
M. Moreno-Berengue, Talavera, G., Rodriguez-Alsina, A., and Carrabina, J., Address generation unit for multimedia applications on application specific instruction set processors, 6th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IECON-2010. Phoenix, Arizona, USA, 2010.
A. Vilaró, Torregrosa, M., Sanz, A. i Maiche, A., Maiche, A., and et al, Aprenentatge interactiu a través de l’experimentació: un laboratori virtual de psicologia bàsica, Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona, 2009.
J. Carrabina and Terés, L., Apuntes para el curso del mismo nombre del Master en Microelectrónica y para la asignatura "Diseño de Circuitos Integrados I" de la Licenciatura de Informática., in Introducción al Diseño de Circuitos Integrados, Departamento de Informática de la UAB, 1990.
L. Ribas, Riera, J., Pérez, J. M., J. Saiz,, Carrabina, J., and Terés, L., Automatic Pattern Generation for the Electrical Characterization of Digital Modules, Microprocessing and Microprogramming , vol. 39, pp. 255-258, 1993.
C
A. Rodriguez, Carrabina, J., and Teruel, E., Caracterització de plataformes HW-SW per a interactivitat en Televisió Digital amb MHP, in IEnter Conference, Jornades sobre entreteniment audiovisual interactiu, Barcelona, Spain, 2008.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B