Publicacions

Found 43 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: Author is Matamala, A.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
A. Matamala, The translation of ‘oh’ in a corpus of dubbed sitcoms, Catalan Journal of Linguistics, vol. 6, pp. 117-135, 2007.
A. Matamala, Audio Description in Catalonia, Translation Watch Quarterly, vol. 3, no. 2, pp. 37-48, 2007.
A. Matamala, La estación de trabajo del traductor de productos audiovisuales: herramientas y recursos, Cadernos de Traduçao, vol. XVI, pp. 251-268, 2005.
A. Matamala, Converses espontànies o converses prefabricades? Les interjeccions en comèdies de situació catalanes i doblades, Estudios Catalanes. Revista internacional de lengua, literatura y cultura catalanas, vol. 3, pp. 65-77, 2005.
A. Matamala, Freelance voice-over translation. Translating for Catalan Television, Jostrans, vol. 4, pp. 45-48, 2005.
A. Matamala, Live Audio Description in Catalonia, Translating Today, vol. 4, pp. 9-11, 2005.
A. Matamala, Ressenya de “Dominiek, Sandra, Jan-Ola Östman, Jef Verschueren (Eds) (2009) Cognition and Pragmatics", vol. Journal of Specialised Translation, no. 14. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 269-272, 2010.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B