Publicacions

Found 2 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is E and Author is Espriu, Salvador  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
S. Espriu, Fedra. Una altra Fedra, si us plau. Barcelona: Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu / Edicions 62, 2002.
S. Espriu, Miratge a Citerea. Letizia. Petites proses blanques. La pluja. Barcelona: Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu / Edicions 62, 1997, p. 246.
Campus d'excel·lència internacional U A B