Publicacions

Found 33 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is E  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
S. Espriu, Fedra. Una altra Fedra, si us plau. Barcelona: Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu / Edicions 62, 2002.
S. Espriu, Miratge a Citerea. Letizia. Petites proses blanques. La pluja. Barcelona: Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu / Edicions 62, 1997, p. 246.
A. Errachid, Merlos, A., Bausells, B., and Carrabina, J., Development of ISFET in a commercial CMOS technology., Química analítica 1999, vol. 18, pp. 62-64, 1999.
M. Edo, Carducci a la literatura catalana: recepció i traduccions, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2007.
M. Edo, Nova bibliografia carducciana. Barcelona: Ixaliæ libri, 2007, p. 245.
M. Edo, Luigi Pirandello. Madrid: Síntesis, 2006, p. 237.
M. Edo, L’amistat personal i literària entre Villalonga i Espriu, L’Avenç, vol. 283, pp. 37-43, 2003.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B