Publicacions

Found 47 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
T. Badia and Matamala, A., La docencia en accesibilidad en los medios, Trans, vol. 11, pp. 61-72, 2007.
I. C. Báez and Porteiro-Fresco, M., La lengua de signos española com a S.A.C. para el desarrollo de la lengua oral, I Congreso Nacional de Lengua de Signos Castellana. Universitat d’Alacant. 2001.
I. C. Báez and Porteiro-Fresco, M., La L.S.E. como S.A.C. para el desarrollo de la lengua oral, I Congreso Nacional de Lengua de Signos Española, Vídeo 6/10 vol. Alicante, 2001.
A. Ballester, Lorenzo, L., Matamala, A., and Orero, P. i Pereira, A., La formación del audiodescriptor y el subtitulador para sordos: un reto europeo para la Universidad española, Adaptar la igualdad, normalizar la diversidad. II Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad . Vicerrectorado de Estudiantes (UCM), Madrid, pp. 410-420, 2006.
E. Bartoll, Ressenya de "Talbot, Mary; Atkinson, Karen; Atkinson, David. Language and Power in the Modern World. Edimburg: Edimburg University Press. 2003". Quaderns. Revista de Traducció. Departament de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2004.
E. Bartoll, Ressenya de "Gonzàlez, Montserrat. Pragmatic markers in oral narrative. The case of English and Catalan. Ámsterdam: John Benjamins, 2004". Quaderns. Revista de Traducció. Departament de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2005.
E. Bartoll, Ressenya de "Gorlée, Dinda L. (coord.). Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation. 2005", vol. 14. The Translator. , 2008.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B