Publicacions

Found 2 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B and Author is Bota, S.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
S. Bota, Carrabina, J., and Herms, A., Introducció del Disseny CMOS VLSI , vol. 52. Edicions de la Universitat de Barcelona. , 1996.
S. Bota, Carrabina, J., and Herms, A., Introducció del Disseny CMOS VLSI. Publicacions Universitat de Barcelona. , 1996.
Campus d'excel·lència internacional U A B