Publicacions

Found 36 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B and Author is Bartoll, E.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, Subtitling for the Hearing Impaired in Catalan TV, 6th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media, a Berlín. Organitzat per Languages and the Media. 2006.
E. Bartoll and Dorado, C., Traducció audiovisual on-line: Una formació per a especialistes d'una nova societat del coneixement, AIETI. Organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. 2007.
E. Bartoll and Martínez, A., Size matters, position too: Searching for the ideal subtitle format, 2n International Conference “Media for All”. 2007.
E. Bartoll and Mesa, B., I See What You Mean: The Analysis of Body Language in Media Accessibility, 2n International Conference “Media for All”. 2007.
E. Bartoll and Mesa, B., Gest 2.0: A Gestionary of Emblems for Cross-Cultural Communication & Media Accessibility, XIII Euralex International Congress, a Barcelona. 2008.
E. Bartoll, Los marcadores de oralidad en los textos escritos: el caso de la subtitulaicón, X Encontro Nacional de Tradutores / IV Encontro Internacional de Tradutores, a Ouro Preto (Minas Gerais - Brasil). 2009.
E. Bartoll, Llengua 3, Cicle mitjà 1r. Santillana, 1997.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B