Publicacions

Found 36 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B and Author is Bartoll, E.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, Llengua 3, Cicle mitjà 1r, Guia i recursos. Santillana, 1997.
E. Bartoll, La sobretitulació en català de clàssics teatrals estrangers, XIV Jornades de Traducció, Congrés Internacional, Traduir els Clàssics, Antics i Moderns, a la Universitat de Vic. 2010.
E. Bartoll, Llengua 3, Quadern d’activitats 2, Cicle mitjà 1r. Santillana, 1997.
E. Bartoll, La sobretitulació d'obres teatrals, "La traducció en escena". II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: Òpera i Teatre,. Organitzat per la Facultat de Traducció i Intepretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.
E. Bartoll, Llengua 3, Quadern d’activitats 3, Cicle mitjà 1r. Santillana, 1997.
E. Bartoll and Orero, P., Teaching Subtitling Online, Translation Ireland , vol. 17, no. 2, pp. 97-105, 2007.
E. Bartoll, Llengua 4, Cicle mitjà 2n, Guia i recursos. Santillana, 1998.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B