Publicacions

Found 47 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
S. Bota, Carrabina, J., and Herms, A., Introducció del Disseny CMOS VLSI , vol. 52. Edicions de la Universitat de Barcelona. , 1996.
S. Bota, Carrabina, J., and Herms, A., Introducció del Disseny CMOS VLSI. Publicacions Universitat de Barcelona. , 1996.
E. Borràs and Matamala, A., La traducció dels noms propis en pel•lícules d’animació infantils, Quaderns. Revista de Traducció, vol. 16, pp. 283-294, 2009.
C. Bonnet, Maiche, A., and Moliner, J. L., Tiempo de Reacción al Inicio del Movimiento: Un Estudio sobre la Percepción de Velocidad, III Congreso Iberoamericano de Psicología. Bogotá (Colombia). 2002.
B. Bausells, Carrabina, J., Errachid, A., and Merlos, A., Ion-Sensitive field-effect transistor fabricated in a commercial CMOS technology, Sensors and Actuators B, vol. 57, pp. 56-62, 1999.
B. Bausells, Carrabina, J., Merlos, A., Bota, S., and Samitier, J., Mechanical sensors integrated in a commercial CMOS technology., Sensors and Actuators A, vol. Vol.62/1-3, pp. 698-704, 1997.
C. Bach and Matamala, A., La pluriaccessibilitat com a eix de la lexicografia hipertextual, De lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia. Barcelona: IULA, UPF. Sèrie Activitats, 15, 199-216, vol. 15. IULA, UPF, Barcelona, pp. 199-216, 2004.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B