Publicacions

Found 39 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is A  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
N. Avellana, Garrido, F., Carrabina, J., Valderrama, E., and Gómez, P., A-3 Implementación VLSI de un modelo coclear, Informática y Automática. , vol. 25, pp. 42-50, 1992.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
M. Arumí, Matamala, A., Mesa-Lao, B., and Orero, P. i Serrano, J., Una nova estació de treball per a l'autoaprenentatge de la traducció audiovisual en l'EEES, II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: intervenció, innovació, investigació. 2010.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, Congrés de Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
M. Arumí, Carrabina, J., Matamala, A., Mesa-Lao, B., Orero, P., and Serrano, J., AVT_LP (Audiovisual Translation Learning Platform). Innovación docente als servicio de la formación autónoma en traducción audiovisual, CIDUI. Barcelona, 2010.
M. Arumí and Romero-Fresco, P., A Practical Proposal for the Training of Respeakers, Journal of Specialised Translation, no. 10, pp. 106-127, 2008.
V. Arnáiz, DTV4All in Spain: Overview on Spanish SDH, In Press.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B