Publicacions

Found 79 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Orero, P.  [Clear All Filters]
Journal Article
P. Orero, La inclusión de la accesibilidad en comunicación audiovisual dentro de los estudios de traducción audiovisual, Quaderns de Traducció , no. 12, pp. 173-185, 2005.
M. Andreu and Orero, P., La traducció a l'italià dels primers versos des limericks d'Edward Lear, Quaderns. Revista de Traducció , no. 11, pp. 187-200, 2003.
P. Orero, La traducción de wellerismos, Quaderns, Revista de Traducció , no. 5, pp. 123-133, 2000.
J. Díaz-Cintas, Orero, P., and Remael, A., The Landscapes of Audiovisual Translation, The Journal of Specialised Translation , no. 6, pp. 2-9, 2006.
E. Bartoll and Orero, P., Learning to subtitle online: Learning environment, exercises and evaluation, The Didactics of Audiovisual Translation. Jorge Díaz Cintas (ed.), 2008.
P. Orero, Media Accessibility Training, Translating Today , no. 3, pp. 12-14, 2005.
A. Matamala and Orero, P., Opera Translation, The Translator, vol. 14, no. 2, pp. 427-451, 2008.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B