Publicacions

Found 2 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Berenguer, L.  [Clear All Filters]
Book Chapter
M. Andreu, Berenguer, L., Orero, P., and Ripoll, O., El grupo de investigación GRELT: contenidos, objetivos y metodología, in Training the Language Services Provider for the New Millennum , B. Maia, Haller, J., and Ulrych, M., Eds. Porto: Universidade de Porto, 2002, pp. 253-262.
Journal Article
M. Andreu, Berenguer, L., Orero, P., and Ripoll, O., Competencia traductora i ensenyament de llengües estrangeres, Quaderns. Revista de Traducció , no. 7, pp. 155-165, 2002.
Campus d'excel·lència internacional U A B