Publicacions

Found 3 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Dorado, C.  [Clear All Filters]
Book Chapter
M. Amador, Dorado, C., and Orero, P., e-AVT: A Perfect Match: Strategies, Functions and Interactions in an On-line Environment for Learning, in Topics in Audiovisual Translation, Amsterdam: Benjamins, 2004, pp. 141-153.
Comunicació Oral
E. Bartoll, Dorado, C., and Orero, P., Taller: e-Learning in Audiovisual Translation, 5th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media, a Berlín. Organitzat per Languages and the Media. 2004.
E. Bartoll and Dorado, C., Traducció audiovisual on-line: Una formació per a especialistes d'una nova societat del coneixement, AIETI. Organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. 2007.
Campus d'excel·lència internacional U A B