Publicacions

Found 568 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, Llengua 3, Cicle mitjà 1r. Santillana, 1997.
E. Bartoll and Mesa, B., Gest 2.0: A Gestionary of Emblems for Cross-Cultural Communication & Media Accessibility, XIII Euralex International Congress, a Barcelona. 2008.
E. Bartoll, Llengua 3, Cicle mitjà 1r, Guia i recursos. Santillana, 1997.
E. Bartoll, Los marcadores de oralidad en los textos escritos: el caso de la subtitulaicón, X Encontro Nacional de Tradutores / IV Encontro Internacional de Tradutores, a Ouro Preto (Minas Gerais - Brasil). 2009.
E. Bartoll, Llengua 3, Quadern d’activitats 2, Cicle mitjà 1r. Santillana, 1997.
E. Bartoll, La sobretitulació en català de clàssics teatrals estrangers, XIV Jornades de Traducció, Congrés Internacional, Traduir els Clàssics, Antics i Moderns, a la Universitat de Vic. 2010.
E. Bartoll, Llengua 3, Quadern d’activitats 3, Cicle mitjà 1r. Santillana, 1997.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B