Publicacions

Found 568 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, Llengua 4, Cicle mitjà 2n, Guia i recursos. Santillana, 1998.
E. Bartoll, La subtitulació. Eumo Editorial, In Press.
E. Bartoll, Parameters for the classification of subtitles, Topics in Audiovisual Translation. Orero, P. (coord.), 2004.
E. Bartoll, Teaching subtitling on-line, Translation Ireland. Translation and Irish in the Twenty-First Century. Mac Aodha Bhuí, I (coord.), vol. 17, no. 2, 2007.
E. Bartoll and Orero, P., Learning to subtitle online: Learning environment, exercises and evaluation, The Didactics of Audiovisual Translation. Jorge Díaz Cintas (ed.), 2008.
E. Bartoll, Marcas de oralidad en los subtítulos en catalán de la película Das Leben der Anderen, Construir, deconstruir y reconstruir. Andújar, G. i Brumme, J. (coords.), 2010.
E. Bartoll, Ressenya de "Gambier, Yves; Gottlieb, Henrik (coords.). (Multi)Media Translation. Amsterdam: John Benjamins. 2001". Departament de Traducció i d'Interpretació. UAB, Quaderns. Revista de Traducció , 2002.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B