Publicacions

Found 573 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
V. Arnáiz and Martínez, A., Twofold Approaches on SDH Research: From Personal Information to Scientific Tools, Languages and the Media, 7th International Conference and Exhibition on Languages and the Media. Berlín (Alemania), 2008.
A. Martínez and Arnáiz, V., Twofold Approaches on SDH Research: from Personal Information to Scientific Tools, Languages and the Media. Berlín (Alemanya). 2008.
U
M. Arumí, Matamala, A., Mesa-Lao, B., and Orero, P. i Serrano, J., Una nova estació de treball per a l'autoaprenentatge de la traducció audiovisual en l'EEES, II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: intervenció, innovació, investigació. 2010.
M. Mas, Vilaró, A., and Maiche, A., Una nova proposta de pràctiques en processos cognitius: una plataforma virtual en il•lusions visuals, III Jornades d'Innovació Docent, IDES. 2006.
M. T. Mas and Maiche, A., Una plataforma virtual en ilusiones visuales para la enseñanza de procesos perceptivos, REP:TE. Revista de Enseñanza de la Psicología: Teoría y Experiencia, vol. 2, no. 1, pp. 38-45, 2006.
A. Rodriguez-Alsina, Cespedes-Borras, E., Puig-Fargas, R., Moreno-Berengue, M., and Carrabina, J., Unified Content Design for Ubiquitous Learning: The Soldering Seminar Use Case, 4th IEEE International Conference on E-Learning in Industrial Electronics (ICELIE-2010). Phoenix, Arizona, USA, 2010.
M. Porteiro-Fresco, The Use of Subtitles to Treat Speech-Language Disorders, in Media for All 3, Anvers (Bèlgica), In Press.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B