Publicacions

Found 573 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
2001
L. De Yzaguirre, Torner, S., and Matamala, A., El tratamiento automático de las ambigüedades segmentales del castellano, Trabajos en Lingüística Aplicada. Univerbook, pp. 487-492, 2001.
J. Carrabina, De Miguel, P., Peiron, M., Sánchez, F., and Velasco, A. J., Fonaments de Computadors I. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 2001.
J. Carrabina, De Miguel, P., Peiron, M., Sánchez, F., and Velasco, A. J., Fundamentos de Computadores I. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. , 2001.
M. Andreu and Orero, P., La enseñanza de lenguas extranjeras para traductores: una asignatura pendiente, Jornadas sobre la formación y la profesión del traductor e intérprete. 2001.
I. C. Báez and Porteiro-Fresco, M., La lengua de signos española com a S.A.C. para el desarrollo de la lengua oral, I Congreso Nacional de Lengua de Signos Castellana. Universitat d’Alacant. 2001.
I. C. Báez and Porteiro-Fresco, M., La L.S.E. como S.A.C. para el desarrollo de la lengua oral, I Congreso Nacional de Lengua de Signos Española, Vídeo 6/10 vol. Alicante, 2001.
E. Bartoll, Paràmetres de classificació dels subtítols, I Congrés SETAM, Estat Actual de l'Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya. 2001. 2001.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B