Publicacions

Found 75 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
2004
M. T. Cabré, De Yzaguirre, L., Lorente, M., and Matamala, A., La Estación de Trabajo Lexicográfico (ETL), I Symposium Internacional de Lexicografia, vol. 15. IULA, UPF, Barcelona, pp. 287-294, 2004.
E. Bartoll, La llengua col•loquial en el doblatge i la sutitulació, Jornada sobre el català col•loquial a la televisió. Organitzat pel Grup Llengua i Mèdia. 2004.
C. Bach and Matamala, A., La pluriaccessibilitat com a eix de la lexicografia hipertextual, De lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia. Barcelona: IULA, UPF. Sèrie Activitats, 15, 199-216, vol. 15. IULA, UPF, Barcelona, pp. 199-216, 2004.
A. Martínez, La traducción del argot en South Park, Anuario de Investigación en literatura infantil y juvenil. ANILIJ, pp. 127-149, 2004.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B