Publicacions

Found 1 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B and Author is Borràs, E.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Borràs and Matamala, A., La traducció dels noms propis en pel•lícules d’animació infantils, Quaderns. Revista de Traducció, vol. 16, pp. 283-294, 2009.
Campus d'excel·lència internacional U A B