Publicacions

Found 47 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, La sobretitulació d'obres teatrals, "La traducció en escena". II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: Òpera i Teatre,. Organitzat per la Facultat de Traducció i Intepretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.
A. Ballester, Lorenzo, L., Matamala, A., and Orero, P. i Pereira, A., La formación del audiodescriptor y el subtitulador para sordos: un reto europeo para la Universidad española, Adaptar la igualdad, normalizar la diversidad. II Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad . Vicerrectorado de Estudiantes (UCM), Madrid, pp. 410-420, 2006.
I. C. Báez and Porteiro-Fresco, M., La lengua de signos española com a S.A.C. para el desarrollo de la lengua oral, I Congreso Nacional de Lengua de Signos Castellana. Universitat d’Alacant. 2001.
I. C. Báez and Porteiro-Fresco, M., La L.S.E. como S.A.C. para el desarrollo de la lengua oral, I Congreso Nacional de Lengua de Signos Española, Vídeo 6/10 vol. Alicante, 2001.
T. Badia and Matamala, A., La docencia en accesibilidad en los medios, Trans, vol. 11, pp. 61-72, 2007.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B