Publicacions

Found 75 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
Conference Proceedings
A. Ballester, Lorenzo, L., Matamala, A., and Orero, P. i Pereira, A., La formación del audiodescriptor y el subtitulador para sordos: un reto europeo para la Universidad española, Adaptar la igualdad, normalizar la diversidad. II Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad . Vicerrectorado de Estudiantes (UCM), Madrid, pp. 410-420, 2006.
I. C. Báez and Porteiro-Fresco, M., La L.S.E. como S.A.C. para el desarrollo de la lengua oral, I Congreso Nacional de Lengua de Signos Española, Vídeo 6/10 vol. Alicante, 2001.
C. Bach and Matamala, A., La pluriaccessibilitat com a eix de la lexicografia hipertextual, De lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia. Barcelona: IULA, UPF. Sèrie Activitats, 15, 199-216, vol. 15. IULA, UPF, Barcelona, pp. 199-216, 2004.
A. Matamala, La traducció de les interjeccions en comèdies de situació doblades, La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI, vol. 1. PPU, Barcelona, pp. 359-369, 2008.
A. Matamala, La traducció de productes d'animació per a doblatge en català, XVI Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Còmic, manga i conte il•lustrat, vol. 36. AELC, Barcelona, pp. 31-47, 2009.
P. Orero, La traducción audiovisual, la traducción en un nuevo formato. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2002.
A. Vilaró, Mas, M., Torregrosa, M., and Sanz, A. i Maiche, A., Laboratori virtual de psicologia bàsica: L’experiència com a clau de l’aprenentatge, IV Jornades d'Innovació Docent, IDES. 2007.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B