Publicacions

Found 75 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
J. Dávila, La traducción de la persuasión publicitaria. Lewiston NY: The Edwin Mellen Press, 2008, p. 680p.
P. Orero, La traducción de wellerismos, Quaderns, Revista de Traducció , no. 5, pp. 123-133, 2000.
A. Martínez, La traducción del argot en South Park, Anuario de Investigación en literatura infantil y juvenil. ANILIJ, pp. 127-149, 2004.
A. Maiche, Vilaró, A., Torregrosa, M., Sanz, A. i Maiche, A., Aparici, A., Mas, M., and Munar, E., Laboratori Virtual de Psicologia bàsica, in Cap a l’EEES. Experiències docents innovadors a ciències socials i a ciències humanes, I. D. E. S. (coord.), Ed. Bellaterra: , 2008.
A. Vilaró, Mas, M., Torregrosa, M., and Sanz, A. i Maiche, A., Laboratori virtual de psicologia bàsica: L’experiència com a clau de l’aprenentatge, IV Jornades d'Innovació Docent, IDES. 2007.
J. Díaz-Cintas, Orero, P., and Remael, A., The Landscapes of Audiovisual Translation, The Journal of Specialised Translation , no. 6, pp. 2-9, 2006.
P. Romero-Fresco, Large-scale user reception of SDH subtitles, 2010 Eurovision TV Summit. 2010.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B