Publicacions

Found 77 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Matamala, A.  [Clear All Filters]
Conference Proceedings
A. Matamala, La traducció de productes d'animació per a doblatge en català, XVI Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Còmic, manga i conte il•lustrat, vol. 36. AELC, Barcelona, pp. 31-47, 2009.
A. Matamala, Les noves tecnologies en l’ensenyament de la traducció audiovisual, Accessible Technologies In Translation and Interpreting. Universitat de Vic, Vic, 2006.
L. Puigdomènech, Matamala, A., and Orero, P., The Making of a Protocol for Opera Audio Description, La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI, vol. 1. PPU, Barcelona, pp. 381-392, 2008.
L. De Yzaguirre, Garcia, Y., Matamala, A., and Ribas, M., Tratamiento informático de un corpus de guiones y traducciones de textos audiovisuales: implicaciones en traductología, La traducción audiovisual. Investigación, enseñanza y profesión. Comares, Granada, pp. 107-113, 2005.
M. Arumí, Matamala, A., Mesa-Lao, B., and Orero, P. i Serrano, J., Una nova estació de treball per a l'autoaprenentatge de la traducció audiovisual en l'EEES, II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: intervenció, innovació, investigació. 2010.
A. Matamala, Carrabina, J., Orero, P., and Serrano, J., When Translators meet Engineers: New Learning Platforms, Languages & The Media 2010. Berlin, 2010.
Journal Article
A. Matamala and Orero, P., Accessible opera: overcoming linguistic and sensorial barriers, Perspectives. Studies in Translatology, vol. 15, no. 4, pp. 262-277, 2007.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B