Publicacions

Found 124 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Carrabina, J.  [Clear All Filters]
2006
D. Castells-Rufas, Morugó, A., and Carrabina, J., Traducción automática de JHDL a VHDL, VI Jornadas de Computación Reconfigurable y Aplicaciones. JCRA 2006. Cáceres, 2006.
A. Alonso, Rubio, L., Ramon, E., and Carrabina, J., Two Different ZigBee Transceiver Implementations in Two Different FPGAs, XXI Simpósium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio URSI 2006. Oviedo, 2006.
(eds.)D. Castells-Rufas, Joven, J., and Carrabina, J., A validation and performance evaluation tool for protonoc, International Symposium on System-on-Chip 2006. Tampere, 2006.
2005
R. Pla, Portero, A., and Carrabina, J., Diseño de una NoC en SystemC, V Jornadas de Computación Reconfigurable y Aplicaciones. JCRA 2005. Integrado en CEDI2005. Granada, 2005.
C. Massa, Ramon, E., Carrabina, J., Martínez, B., and Pons, E., Embedded Wireless Web Server Camera, V Jornadas de Computación Reconfigurable y Aplicaciones. JCRA 2005. Integrado en CEDI2005. . Granada, 2005.
J. Carrabina, Peiron, M., Sánchez, F., and Velasco, A. J., Fonaments Tecnològics I Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. , 2005.
J. Carrabina, Peiron, M.,, Sánchez, F., and Velasco, A. J., Fundamentos Tecnológicos I Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. , 2005.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B