Publicacions

Found 48 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Romero-Fresco, P.  [Clear All Filters]
Conference Proceedings
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, Congrés de Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
Journal Article
D. J. Rajendran, Duchowski, A. T., Orero, P., Martínez Pérez, J., and Romero-Fresco, P., Effects of Text Chunking on Subtitling: A Quantitative and Qualitative Examination, Perspectives: Studies in Translatology, Special Issue: When Modalities Merge, In Press.
P. Romero-Fresco, More Haste Less Speed: edited vs verbatim respeaking, Vigo International Journal of Applied Linguistics (VIAL), no. VI, pp. 109-133, 2009.
P. Romero-Fresco, Naturalness in the Spanish Dubbing Language: A case , META, vol. 54, no. 1, pp. 49-72, 2009.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B