Publicacions

Found 568 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
M. Arumí, Matamala, A., Mesa-Lao, B., and Orero, P. i Serrano, J., Una nova estació de treball per a l'autoaprenentatge de la traducció audiovisual en l'EEES, II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: intervenció, innovació, investigació. 2010.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, Congrés de Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
N. Avellana, Garrido, F., Carrabina, J., Valderrama, E., and Gómez, P., A-3 Implementación VLSI de un modelo coclear, Informática y Automática. , vol. 25, pp. 42-50, 1992.
B
T. Badia and Matamala, A., La docencia en accesibilidad en los medios, Trans, vol. 11, pp. 61-72, 2007.
I. C. Báez and Porteiro-Fresco, M., La L.S.E. como S.A.C. para el desarrollo de la lengua oral, I Congreso Nacional de Lengua de Signos Española, Vídeo 6/10 vol. Alicante, 2001.
I. C. Báez and Porteiro-Fresco, M., La lengua de signos española com a S.A.C. para el desarrollo de la lengua oral, I Congreso Nacional de Lengua de Signos Castellana. Universitat d’Alacant. 2001.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B