Publicacions

Found 47 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, Ressenya de "Stolze, Radegundis. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 2008". Jostrans, 2009.
E. Bartoll, Mas, J., and Orero, P., Las nuevas tecnologías y su impacto en la enseñanza de la traducción audiovisual: Subtitul@m, In Press. [Online]. Available: https://www.uax.es/publicaciones/linguax.htm.
E. Bartoll, Paràmetres de classificació dels subtítols, I Congrés SETAM, Estat Actual de l'Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya. 2001. 2001.
E. Bartoll, La llengua col•loquial en el doblatge i la sutitulació, Jornada sobre el català col•loquial a la televisió. Organitzat pel Grup Llengua i Mèdia. 2004.
E. Bartoll, Teaching Subtitling on-line, In So Many Words, Language Transfer On the Screen. Organitzat per la University of Surrey Roehampton i la University of Surrey. 2004.
C. Bach and Matamala, A., La pluriaccessibilitat com a eix de la lexicografia hipertextual, De lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia. Barcelona: IULA, UPF. Sèrie Activitats, 15, 199-216, vol. 15. IULA, UPF, Barcelona, pp. 199-216, 2004.
B. Bausells, Carrabina, J., Errachid, A., and Merlos, A., Ion-Sensitive field-effect transistor fabricated in a commercial CMOS technology, Sensors and Actuators B, vol. 57, pp. 56-62, 1999.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B