Publicacions

Found 36 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B and Author is Bartoll, E.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, Ressenya de "Gambier, Yves; Gottlieb, Henrik (coords.). (Multi)Media Translation. Amsterdam: John Benjamins. 2001". Departament de Traducció i d'Interpretació. UAB, Quaderns. Revista de Traducció , 2002.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B