Publicacions

Found 75 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
Conference Paper
P. ; Gracia, C.; Casanovas, Carrabina, J., and et al, Legal Knowledge Acquisition and Multimedia Applications, in KAMC’07 Workshop “Knowledge acquisition from multimedia content” Second International Conference on Semantic and Digital Media Technologies, SAMT 2007, Genova (Italia), 2007.
Conference Proceedings
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, Congrés de Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
A. Matamala and Orero, P., La accesibilidad en los estudios de traducción audiovisual, IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI). p. 273, 2006.
P. Orero, La asignatura pendiente con Sam Weller, II Congreso de Trasvases Culturales . Universidad del País Vasco, Vitoria, pp. 265-274, 1997.
M. Andreu and Orero, P., La enseñanza de lenguas extranjeras para traductores: una asignatura pendiente, Jornadas sobre la formación y la profesión del traductor e intérprete. 2001.
M. T. Cabré, De Yzaguirre, L., Lorente, M., and Matamala, A., La Estación de Trabajo Lexicográfico (ETL), I Symposium Internacional de Lexicografia, vol. 15. IULA, UPF, Barcelona, pp. 287-294, 2004.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B