Publicacions

Found 93 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
Comunicació Oral
E. Bartoll, Las nuevas tecnologías y su impacto en la ensañanza de la traducción audiovisual: Subtitul@m, I Jornadas de Traducción Profesional: localización de software, traducción audiovisual y científico-técnica. Organitzades per la Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad Alfonso X el Sabio. 2004.
E. Bartoll, Los marcadores de oralidad en los textos escritos: el caso de la subtitulaicón, X Encontro Nacional de Tradutores / IV Encontro Internacional de Tradutores, a Ouro Preto (Minas Gerais - Brasil). 2009.
E. Bartoll, Paràmetres de classificació dels subtítols, I Congrés SETAM, Estat Actual de l'Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya. 2001. 2001.
E. Bartoll, Presentació del Postgrau de Traducció Audiovisual on-line, VI Congrés Internacional de Traducció: Ensenyament a distància de llengua i traducció. Organitzat pel Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2004.
A. Maiche, Moliner, J. L., Mateeff, S., and Bonnet, C., The reaction time to motion onset is related to the perceived speed, 24 European Conference on Visual Perception (ECVP). Kusadasi (Turquia) . Perception 30 Supplement, pp. 65-66, 2001.
A. Maiche, Gómez, L., Budelli, R., and Estaún, S., A second moving object influences the flash-lag effect, 27 European Conference on Visual Perception (ECVP). Budapest – Hungria. . Perception Supplement, 33, pp. 155-156, 2004.
E. Bartoll and Martínez, A., Size matters, position too: Searching for the ideal subtitle format, 2n International Conference “Media for All”. 2007.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B