Publicacions

Found 568 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
V. Arnáiz, Condensación textual en Traducción Audiovisual, I Congreso de Cine y Traducción. Soria, 2003.
V. Arnáiz, Subtitulado Intralingüístico - Subtitulado para Sordos, Congrés Traducción "de cine". Soria. 2007.
V. Arnáiz, Subtitle Placement in SDH, Euroconferences: MUTRA-LSP. Translation Scenarios. Viena (Austria). 2007.
V. Arnáiz, Verbatim Subtitling in SDH, Intermedia: Lodz Conference on Interpreting and Audiovisual Translation. Lodz (Polonia). 2007.
V. Arnáiz and Martínez, A., Twofold Approaches on SDH Research: From Personal Information to Scientific Tools, Languages and the Media, 7th International Conference and Exhibition on Languages and the Media. Berlín (Alemania), 2008.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
M. Arumí, Matamala, A., Mesa-Lao, B., and Orero, P. i Serrano, J., Una nova estació de treball per a l'autoaprenentatge de la traducció audiovisual en l'EEES, II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: intervenció, innovació, investigació. 2010.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B