Publicacions

Found 51 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
A. Matamala and Sepielak, K., Synchronisation strategies in the voice-over of fiction genres in Poland, in Points of View in Language and Culture: Audiovisual Translation International Conference, Jagiellonian University, Cracòvia, 2011.
A. Matamala and Rolph, D., Segona llengua estrangera: anglès. Activitats, in Activitats per a desenvolupar competències en la formació del traductor, O. Fox, Mestreit, C., and Solà, J., Eds. Bellaterra: Facultat de Traducció i d'Interpretació, 2007, pp. 129-134.
J. L. Merino, Terés, Ll.,, Pons, E., and Carrabina, J., Sistema Reconfigurable para el Diseño y Test de Sensores CMOS de Captura de Imágenes, FPGAs: COMPUTACIÓN Y APLICACIONES . 2004.
M. Montón, Martínez, B., and Carrabina, J., Síntesis de Canales TLM para procesador Nios-II, in Jornadas de Computación Reconfigurable y Aplicaciones (JCRA), Madrid, Spain, 2008.
T. Muller, Subtitling for the D/deaf and Hard of hearing on Television in France: A Quality Survey, I Symposium for Young Researchers. UAB (Barcelona), 2010.
T. Muller, Subtitles for deaf and hard of hearing people on French Television, in Di Giovanni, Elena, Pilar Orero, Silvia Bruti (ed.) Audiovisual Translation across Europe: An Ever-changing Landscape, Berlin: Peter Lang.. Submitted.
E. Mumbrú, Serra, M., Novo, D., Martí, P., and Carrabina, J., Sistema de Sincronització per l’estàndard Hiperlan/2, I Jornades de Codisseny Hardware Sofware. , vol. 26-27, 2003.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B