Publicacions

Found 75 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
E. Bartoll, La sobretitulació d'obres teatrals, "La traducció en escena". II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: Òpera i Teatre,. Organitzat per la Facultat de Traducció i Intepretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.
E. Bartoll, La sobretitulació en català de clàssics teatrals estrangers, XIV Jornades de Traducció, Congrés Internacional, Traduir els Clàssics, Antics i Moderns, a la Universitat de Vic. 2010.
E. Bartoll, La subtitulació. Eumo Editorial, In Press.
P. Romero-Fresco, La subtitulación rehablada: palabras que no se lleva el viento, in ULISES: Hacia el desarrollo de tecnologías comunicativas para la igualdad de oportunidades, Á. Pérez-Ugena and Vizcaíno-Laorga, R., Eds. Madrid: Observatorio de las Realidades Sociales y de la Comunicación, 2009, pp. 49-73.
M. Andreu and Orero, P., La traducció a l'italià dels primers versos des limericks d'Edward Lear, Quaderns. Revista de Traducció , no. 11, pp. 187-200, 2003.
A. Matamala, La traducció de l’humor dels Simpson al castellà: ressenya de Humor y traducción. Los Simpson cruzan la frontera, Quaderns. Revista de Traducció, vol. 16, pp. 327-329, 2009.
A. Matamala, La traducció de les interjeccions en comèdies de situació doblades, La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI, vol. 1. PPU, Barcelona, pp. 359-369, 2008.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B