Publicacions

Found 13 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is L and Author is Bartoll, E.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, La sobretitulació d'obres teatrals, "La traducció en escena". II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: Òpera i Teatre,. Organitzat per la Facultat de Traducció i Intepretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.
E. Bartoll, Llengua 3, Cicle mitjà 1r. Santillana, 1997.
E. Bartoll, Llengua 3, Cicle mitjà 1r, Guia i recursos. Santillana, 1997.
E. Bartoll, Llengua 3, Quadern d’activitats 2, Cicle mitjà 1r. Santillana, 1997.
E. Bartoll, Llengua 3, Quadern d’activitats 3, Cicle mitjà 1r. Santillana, 1997.
E. Bartoll, Llengua 4, Cicle mitjà 2n, Guia i recursos. Santillana, 1998.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B