Publicacions

Found 31 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is I  [Clear All Filters]
1996
S. Bota, Carrabina, J., and Herms, A., Introducció del Disseny CMOS VLSI , vol. 52. Edicions de la Universitat de Barcelona. , 1996.
S. Bota, Carrabina, J., and Herms, A., Introducció del Disseny CMOS VLSI. Publicacions Universitat de Barcelona. , 1996.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B