Publicacions

Found 33 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is E  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
M. Serra, Novo, D., Martí, P., and Carrabina, J., “Equalitzador de canal per a modulacions OFDM segons l’est, I Jornades de Codisseny Hardware Sofware, vol. 26-27. Vic, 2003.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B