Publicacions

Found 79 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Orero, P.  [Clear All Filters]
Conference Paper
M. Porteiro-Fresco, The Use of Subtitles to Treat Speech-Language Disorders, in Media for All 3, Anvers (Bèlgica), In Press.
Conference Proceedings
L. Puigdomènech, Matamala, A., and Orero, P., Audio description of Films: State of the Art and a Protocol Proposal, Proceeding of Intermedia 2007. Conference on Interpreting and Audiovisual Translation. Lodz (Polònia), 2007.
M. Arumí, Carrabina, J., Matamala, A., Mesa-Lao, B., Orero, P., and Serrano, J., AVT_LP (Audiovisual Translation Learning Platform). Innovación docente als servicio de la formación autónoma en traducción audiovisual, CIDUI. Barcelona, 2010.
P. Orero, Matamala, A., Eguíluz, A., Guenaga, M., Pereira, A., Lorenzo, L., Pérez-Ugena, Á., Utray, F., Báez, I., Storch de Gracia, J. G., and Alonso, F., CEPACC, una red accesible, Adaptar la igualdad, normalizar la diversidad. II Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad. . Vicerrectorado de Estudiantes (UCM), Madrid, pp. 440-445, 2006.
P. Orero, Matamala, A., Eguíluz, A., and i Guenaga, M.; Pereira, L. P. - U. D. C. A. ; L. ; A., CRASAD, Adaptar la igualdad, normalizar la diversidad. II Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad. Vicerrectorado de Estudiantes (UCM), Madrid, pp. 445-450, 2006.
P. Orero, El proyecto Alulingua, Primeres Jornades Catalanes sobre Llengües per a finalitats específiques. Universitat de Barcelona, Barcelona, pp. 284-287, 1997.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, Congrés de Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B