Publicacions

Found 93 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
Comunicació Oral
E. Bartoll and Mesa, B., Gest 2.0: A Gestionary of Emblems for Cross-Cultural Communication & Media Accessibility, XIII Euralex International Congress, a Barcelona. 2008.
E. Bartoll and Mesa, B., I See What You Mean: The Analysis of Body Language in Media Accessibility, 2n International Conference “Media for All”. 2007.
A. Maiche, Budelli, R., and Gómez, L., Illusory reverse-motion caused by converging moving objects, 3rd Iberian Conference on Perception, Gimarães- Portugal . Spanish Journal of Psychology, 2008.
I. C. Báez and Porteiro-Fresco, M., La lengua de signos española com a S.A.C. para el desarrollo de la lengua oral, I Congreso Nacional de Lengua de Signos Castellana. Universitat d’Alacant. 2001.
E. Bartoll, La llengua col•loquial en el doblatge i la sutitulació, Jornada sobre el català col•loquial a la televisió. Organitzat pel Grup Llengua i Mèdia. 2004.
E. Bartoll, La sobretitulació d'obres teatrals, "La traducció en escena". II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: Òpera i Teatre,. Organitzat per la Facultat de Traducció i Intepretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.
E. Bartoll, La sobretitulació en català de clàssics teatrals estrangers, XIV Jornades de Traducció, Congrés Internacional, Traduir els Clàssics, Antics i Moderns, a la Universitat de Vic. 2010.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B