Publicacions

Found 47 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, Presentació del Postgrau de Traducció Audiovisual on-line, VI Congrés Internacional de Traducció: Ensenyament a distància de llengua i traducció. Organitzat pel Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2004.
E. Bartoll, Dorado, C., and Orero, P., Taller: e-Learning in Audiovisual Translation, 5th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media, a Berlín. Organitzat per Languages and the Media. 2004.
E. Bartoll, Why Theatre and Opera Translation should be included in the Field of Audiovisual Translation, 5th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media, a Berlín. Organitzat per Languages and the Media. 2004.
E. Bartoll, Subtitles for the Hearing and the Hard of Hearing: Two Different Targets?, Media for All. Organitzat pel Transmedia Research Group i la Unversitat Autònoma de Barcelona. 2005.
E. Bartoll, Subtitling Multilingual Films, Multidimensional Translation, Audiovisual Translation Scenarios. Organitzat per la Universitat de Copenhaguen. 2006.
E. Bartoll, Subtitling for the Hearing Impaired in Catalan TV, 6th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media, a Berlín. Organitzat per Languages and the Media. 2006.
E. Bartoll and Dorado, C., Traducció audiovisual on-line: Una formació per a especialistes d'una nova societat del coneixement, AIETI. Organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. 2007.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B