Publicacions

Found 53 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is S  [Clear All Filters]
2006
E. Bartoll, Subtitling Multilingual Films, Multidimensional Translation, Audiovisual Translation Scenarios. Organitzat per la Universitat de Copenhaguen. 2006.
P. Orero, Synchronization in Voice-Over, in Aspects of Translation, J. M. Bravo-Gozalo, Ed. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2006, pp. 255-264.
2007
A. Matamala and Rolph, D., Segona llengua estrangera: anglès. Activitats, in Activitats per a desenvolupar competències en la formació del traductor, O. Fox, Mestreit, C., and Solà, J., Eds. Bellaterra: Facultat de Traducció i d'Interpretació, 2007, pp. 129-134.
A. Maiche, Si pueden chocar, los vemos más rápido, UAB divulga, 2007.
A. Martínez, Size matters, position too. Searching for the ideal subtitle format, Media for All. Instituto Politécnico de Leiria (Portugal), 2007.
E. Bartoll and Martínez, A., Size matters, position too: Searching for the ideal subtitle format, 2n International Conference “Media for All”. 2007.
A. Maiche, Budelli, R., and Gómez-Sena, L., Spatial facilitation in flash lag effect, Segon Congres iberic de Percepció. Universidad Complutense de Madrid. Spanish Journal of Psychology. Vol 10, pp: 485, 2007.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B