Publicacions

Found 28 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is P  [Clear All Filters]
2003
J. Díaz-Cintas and Orero, P., Postgraduate Course in Audiovisual Translation, Translator , vol. 9, no. 2, pp. 371-388, 2003.
2002
S. M. A. i Pascoli, Giovanni, Poesies. Cabrera de Mar: Galerada, 2002, p. 200.
M. Serra, Rafael, X., Ordeix, J., Marti, P., and Carrabina, J., Prototipo demostrador de OFDM: Transmisor, Actas de las 2as Jornadas sobre Computación Reconfigurable y Aplicaciones. Granada, 2002.
2001
E. Bartoll, Paràmetres de classificació dels subtítols, I Congrés SETAM, Estat Actual de l'Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya. 2001. 2001.
1998
P. Orero, Pickwick Revisited, III Congrés Internacional sobre Traducció. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), pp. 455- 470, 1998.
P. Orero, Ed., Proceedings of III Congrés Internacional sobre Traducció, III Congrés Internacional sobre Traducció. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), 1998.
1993
M. Edo, Percorso intratestuale del Romanzo di Ferrara di Giorgio Bassani, Lingua e Stile, vol. XXVIII, no. 1, pp. 115-148, 1993.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B