Publicacions

Found 75 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
2008
A. Matamala, La oralidad en la ficción televisiva: análisis de las interjecciones de un corpus de comedias de situación originales y dobladas, in La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales, J. Brumme, Ed. Frankfurt/Madrid: Vervuert/Iberoamericana, 2008, pp. 81-94.
A. Matamala, La traducció de les interjeccions en comèdies de situació doblades, La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI, vol. 1. PPU, Barcelona, pp. 359-369, 2008.
J. Dávila, La traducción de la persuasión publicitaria. Lewiston NY: The Edwin Mellen Press, 2008, p. 680p.
A. Maiche, Vilaró, A., Torregrosa, M., Sanz, A. i Maiche, A., Aparici, A., Mas, M., and Munar, E., Laboratori Virtual de Psicologia bàsica, in Cap a l’EEES. Experiències docents innovadors a ciències socials i a ciències humanes, I. D. E. S. (coord.), Ed. Bellaterra: , 2008.
E. Bartoll and Orero, P., Learning to subtitle online: Learning environment, exercises and evaluation, The Didactics of Audiovisual Translation. Jorge Díaz Cintas (ed.), 2008.
E. Bartoll and Orero, P., Learning to subtitle online: learning environment, exercises, and evaluation, in The Didactics of Audiovisual Translation, J. Díaz-Cintas, Ed. Amsterdam: Benjamins, 2008, pp. 105-114.
P. Romero-Fresco, L'ensenyament de la subtitulacio mitjançant reconeixement de parla, V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. Girona. 2008.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B