Publicacions

Found 75 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
Book Chapter
E. Bartoll and Orero, P., Learning to subtitle online: learning environment, exercises, and evaluation, in The Didactics of Audiovisual Translation, J. Díaz-Cintas, Ed. Amsterdam: Benjamins, 2008, pp. 105-114.
Comunicació Oral
I. C. Báez and Porteiro-Fresco, M., La lengua de signos española com a S.A.C. para el desarrollo de la lengua oral, I Congreso Nacional de Lengua de Signos Castellana. Universitat d’Alacant. 2001.
E. Bartoll, La llengua col•loquial en el doblatge i la sutitulació, Jornada sobre el català col•loquial a la televisió. Organitzat pel Grup Llengua i Mèdia. 2004.
E. Bartoll, La sobretitulació d'obres teatrals, "La traducció en escena". II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: Òpera i Teatre,. Organitzat per la Facultat de Traducció i Intepretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.
E. Bartoll, La sobretitulació en català de clàssics teatrals estrangers, XIV Jornades de Traducció, Congrés Internacional, Traduir els Clàssics, Antics i Moderns, a la Universitat de Vic. 2010.
A. Martínez, La traducción de la paronimia en Sopa de Ganso, V Jornadas de doblaje y subtitulación. Universitat d'Alacant, 2006.
P. Romero-Fresco, Large-scale user reception of SDH subtitles, 2010 Eurovision TV Summit. 2010.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B